Bio drain

Bio drain

Producte biològic per a desaigües

Acid Foam

Acid Foam

Detergent desincrustant espumant

Acid Foam Pro

Acid Foam Pro

Detergent desincrustant espumant concentrat

Acid Pro

Acid Pro

Detergent desincrustant no espumant

Alcalino

Alcalino

Detergent no espumant especial per a estris d’alumini

Alcalino Pro 1

Alcalino Pro 1

Detergent no espumant fortament alcalí

Alcalino Pro 2 K

Alcalino Pro 2 K

Detergent alcalí no espumant amb hidròxid potàssic

Alcalino Pro 3

Alcalino Pro 3

Detergent alcalí no espumant de fase única

Bacter

Bacter

Detergent desinfectant per la indústria alimentària

Bacter 100

Bacter 100

Desinfectant per a superfícies de la indústria alimentària, basat en alquilamina

Bacter 500

Bacter 500

Detergent bactericida, fungicida i viricida per la indústria alimentària

Bacter 3000

Bacter 3000

Desinfectant amb amonis quaternaris i aldehids per la indústria alimentària

Bacter Alcalino

Bacter Alcalino

Desinfectant alcalí espumant per la indústria alimentària

Bacter Clor

Bacter Clor

Detergent bactericida alcalí clorat espumant per la indústria alimentària

Defoamer Pro

Defoamer Pro

Emulsió antiespumant

Enzim Pro

Enzim Pro

Mescla concentrada d'enzims

DS Plus

DS Plus

Bactericida-fungicida ràpid per a superfícies de la indústria alimentària

Floor Clean

Floor Clean

Detergent per a terres

Gras Foam

Gras Foam

Detergent alcalí espumant

Gras Foam Pro

Gras Foam Pro

Detergent fortament alcalí espumant

Hand Bact Pro

Hand Bact Pro

Gel higienitzant per a mans

Hidro Bact Pro

Hidro Bact Pro

Producte hidroalcohòlic per el rentat de mans, sense esbandit

Clor Active 15%

Clor Active 15%

Hipoclorit sòdic en solució

Lubri Pro

Lubri Pro

Lubricant sintètic per a cintes transportadores

Lubrisil

Lubrisil

Lubricant de silicones

Neutro Gras

Neutro Gras

Desgreixador de baixa alcalinitat

Clor Foam

Clor Foam

Detergent desgreixador clorat

Clor Df

Clor Df

Detergent desgreixador clorat no espumant

Neutro Foam

Neutro Foam

Detergent neutre espumant

Enzi Foam

Enzi Foam

Detergent enzimàtic espumant

Enzi Foam Pro

Enzi Foam Pro

Detergent enzimàtic espumant concentrat

Oxa Per

Oxa Per

Desinfectant basat en àcid peracètic

Insta Check Pro

Insta Check Pro

Detector per al control de la higiene

Freez Clean

Freez Clean

Detergent higienitzant per a càmares frigorífiques

Nitracip Pro

Nitracip Pro

Desincrustant fortament àcid no espumant

Bio drain +

Bio drain +

Desembussador biològic

Clor NF Pro

Clor NF Pro

Detergent desinfectant alcalí clorat no espumant per la indústria alimentària

InstaBact® DS

InstaBact® DS

Netejador bactericida, fungicida, levuricida i viricida

Alcalino Pro 2

Alcalino Pro 2

Detergent alcalí no espumant