Deplac, Netejador desgreixador enèrgic

Netejador desgreixador enèrgic

Deplac

Detergent de gran poder desgreixador. Gràcies al seu contingut d’àlcalis, segrestants i tensioactius actua com un disgregant de la brutícia i penetra en qualsevol superfície. Està especialment indicat per a la neteja de planxes de cuina i forns amb greixos recremats. No deixa olors ni sabors. Es pot fer servir sobre tota mena de metalls excepte l’alumini.

Cristadur

Cristadur

Detercal

Detercal

Bifloral

Bifloral

Detercal 1N

Detercal 1N

Neugras

Neugras

Forclin

Forclin