Alco, Additiu reductor líquid

Additiu reductor líquid

Alco

Barreja complexa d’agents reductors. Neutralitza de manera eficaç els residus d’alcalinitat i clor dipositats a la roba. Evita l’esgrogueïment dels teixits i els proporciona més suavitat i blancor.

eqo Multiusos

eqo Multiusos

eqo Amoniacal

eqo Amoniacal

Cristabrill

Cristabrill

Rolin

Rolin

Bacter  Clor

Bacter Clor

Sol 90

Sol 90