Desbloc sp , Lubrificant desbloquejador

Lubrificant desbloquejador

Desbloc sp

Desbloc sp és un lubricant desbloquejador d'alta eficàcia, formulat a base de dissolvents i protectors anticorrosió. Afluixa peces encallades i oxidades, desplaça la humitat i evita sorolls i grinyols. Protegeix contra la corrosió. Compatible amb greixos i olis de qualsevol tipus. Desbloc sp és útil a la indústria general, navilieres, tallers mecànics, construcció, etc.

Acid Foam

Acid Foam

Carfoam

Carfoam

Desmo sil

Desmo sil

Brima

Brima

Dermobel

Dermobel

Gerbac

Gerbac