Lubri al, Grassa antigripant - alumini

Grassa antigripant - alumini

Lubri al

Lubri al és un lubricant amb micropartícules d'alumini i inhibidors de corrosió. Forma una pel·lícula lubricant que evita el contacte metall-metall i per tant el desgast. Evita el gripatge per fortes pressions i altes temperatures i resisteix l'aigua i el vapor. Temperatura de traball de –20ºC fins a 1000ºC. Lubri al es útil en el muntatge de passadors de cadenes, articulacions, frontisses, unions roscades en general, ajust de vàlvules, aixetes, claus, com a lubricant de coixinets, etc.

Desbloc

Desbloc

Derbac

Derbac

AC 50

AC 50

Acid Pro

Acid Pro

Grasclean

Grasclean

Electronic

Electronic