Lubri Co, Grassa antigripant - coure

Grassa antigripant - coure

Lubri Co

Lubri Co és un lubricant amb micropartícules de coure i inhibidors de corrosió. Forma una pel·lícula lubricant que evita el contacte metall-metall i per tant el desgast. Evita el gripatge per fortes pressions i altes temperatures i resisteix l'aigua i el vapor. Temperatura de traball de –20ºC fins a 1200ºC. Lubri Co es útil en el muntatge de passadors de cadenes, articulacions, frontisses, unions roscades en general, ajust de vàlvules, aixetes, claus, com a lubricant de coixinets, etc.

Static Floor

Static Floor

Grassol

Grassol

Electronic

Electronic

Procar

Procar

Brill ls

Brill ls

AC 50

AC 50