SANITEX

SANITEX
Davant el nou repte de el sector ... la garantia de desinfecció, Instaquim ha desenvolupat SANITEX.
 
SANITEX és una fórmula altament concentrada basada en amoni quaternari.
 
SANITEX en contacte amb la roba al temps requerit, aporta un alt grau d'higienització de la roba.
 
A l'tractar-se d'un producte neutre i no oxidant SANITEX es pot utilitzar en qualsevol tipus de teixit. La dosi recomanada és de 4 Gr. De SANITEX per quilo de roba seca.
 
S'utilitza en el penúltim aclarit de el programa de rentat.
 
SANITEX esta presentado ante el ministerio de sanidad pendiente de su aprobación como biocida y viricida.