Quimigras, Netejador desgreixador

Netejador desgreixador

Quimigras

Detergent desgreixador de gran eficàcia. La seva combinació equilibrada d’àlcalis, tensioactius i dissolvents dispersa i emulsiona els residus i els greixos acumulats. Especialment indicat per a la neteja de planxes de cuina, fregidores, forns, graelles i altres superfícies particularment greixoses. No deixa olors ni sabors. Es pot fer servir sobre tota mena de metalls excepte l’alumini.

Gold Marsella

Gold Marsella

Deterdry

Deterdry

Bionet

Bionet

Bacter  500

Bacter 500

Xam limon

Xam limon

Alcalino Pro 2

Alcalino Pro 2