ND 7, Desgreixador

Desgreixador

ND 7

Detergent desgreixador especialment formulat per eliminar greixos i brutícies en superfícies enrajolades, forns i altres elements de cuina. És pràcticament inodor i no emet cap mena de vapor perillós ni molest.

Neutro Foam

Neutro Foam

Q Brom

Q Brom

Bilgras

Bilgras

Enzi Foam

Enzi Foam

Xam limon

Xam limon

Cinn Floor

Cinn Floor