Supersol Ps

Supersol Ps
SUPERSOL PS staje się SUPERSOL HS
 
Nowa formuła SUPERSOL HS, między innymi modyfikacje, pociąga za sobą wzrost zawartości aktywnego tlenu o 16%, zwiększając jego siłę odkażającą.
 
Procentowa zawartość substancji aktywnej zostaje zwiększona o 66% poprzez wyeliminowanie fosforanów obecnych dotychczas w starym SUPERSOL PS. Jednocześnie dostosowaliśmy zawartość enzymatyczną SUPERSOL HS.
 
Modyfikacje te pozwalają na zmniejszenie ciężaru właściwego każdej z dawek produktu, a jednocześnie stanowią znaczną poprawę w zakresie ochrony środowiska, ponieważ są mniej szkodliwe w przedostawaniu się do ścieków.
 
Poprawa bezpieczeństwa użytkowania, ponieważ każda dawka SUPERSOL HS jest owinięta w folię rozpuszczalną w wodzie.