Derbel pasta, Pasta per a la neteja de mans

Pasta per a la neteja de mans

Derbel pasta

Pasta detergent amb dissolvents per a la higiene de mans molt greixoses. Indicada per eliminar greixos, olis, sutge, etc.

Bacter  100

Bacter 100

Hand Bact Pro

Hand Bact Pro

Deterclor

Deterclor

Biomon

Biomon

AC 50

AC 50

Multigrass

Multigrass