Hand Bact Pro, Gel higienitzant per a mans

Gel higienitzant per a mans

Hand Bact Pro

Gel higienitzant per a mans. Útil per a laboratoris, sales d’especejament i escorxadors, cuines, indústries làcties, etc. i, en general, per a qualsevol lloc en el qual es requereixi higiene en la manipulació dels aliments. No conté perfums.

Derbac

Derbac

Defoamer Pro

Defoamer Pro

Gras Foam Pro

Gras Foam Pro

Bacter

Bacter

Alcalino Pro 3

Alcalino Pro 3

Nitracip Pro

Nitracip Pro