Bacter 200, Desinfectant per al tractament de la legionel·la

Desinfectant per al tractament de la legionel·la

Bacter 200

Bacter 200 és un producte biocida líquid per al tractament de la legionel·la. Ús en torres de refrigeració i condensadors evaporatius. Aplicació per personal professional especialitzat. Cumpleix l'assaig de laboratori segons la Norma UNE-EN 13623 (Desinfectants químics i antisèptics. Activitat bactericida de productes en front a Legionella pneumophila) durant 60 minuts a 30ºC. Número de registre 21-100-04598.

Detercal +

Detercal +

Super

Super

Bac Plus

Bac Plus

Ambientador Frutos Rojos

Ambientador Frutos Rojos

Bacter  500

Bacter 500

Supersol T

Supersol T