Bacter 200, Desinfectant per al tractament de la legionel·la

Desinfectant per al tractament de la legionel·la

Bacter 200

Producte biocida líquid per al tractament de la legionel·la en torres de refrigeració i circuits tancats. Per a ús exclusiu de personal especialitzat. Cumpleix l'assaig de laboratori segons la Norma UNE-EN 13623 (Desinfectants químics i antisèptics. Activitat bactericida de productes en front a Legionella pneumophila) durant 60 minuts a 30ºC. Número de registre 13-100-04598.

Acid Pro

Acid Pro

Tulim

Tulim

eqo Multiusos

eqo Multiusos

Electronic

Electronic

Reox

Reox

Grasnet

Grasnet