Ambis JPG, Ambientador essència JPG

Ambientador essència JPG

Ambis JPG

Producte líquid compost per alcohols desodoritzats i essències naturals de diferents fragàncies. El seu alt contingut de perfum neutralitza les males olors ocasionades pel tabac, els ambients carregats, etc.

Bifloral

Bifloral

Bio drain +

Bio drain +

IQ-H/1

IQ-H/1

Bilgras

Bilgras

Oxin

Oxin

Static Floor

Static Floor