Supersol Ps

Supersol Ps
SUPERSOL PS passa a denominar-se SUPERSOL HS
 
La nova fórmula de SUPERSOL HS entre altres adequacions comporta un augment de l'16% en el contingut en oxigen actiu, augmentant el seu poder higienitzant.
 
El percentatge de matèria activa s'incrementa en un 66% eliminant els fosfats fins ara presents a l'antic SUPERSOL PS. A el mateix temps adeqüem el contingut enzimatico de SUPERSOL HS.
 
Aquestes modificacions ens permeten reduir el pes específic de cadascuna de les dosis del producte i a el mateix temps suposa una considerable millora mediambiental a l'ésser menys perjudicial en el seu pas a les aigües residuals.
 
Millores en seguretat en ús a l'anar cadascuna de les dosis de SUPERSOL HS embolicades en film hidrosoluble.