Productes

Acid Foam

Acid Foam

Detergent desincrustant espumant

Acid Foam Pro

Acid Foam Pro

Detergent desincrustant espumant concentrat

Anti Ox

Anti Ox

Antioxidant

Bacter

Bacter

Detergent desinfectant per la indústria alimentària

Bacter  Alcalino

Bacter Alcalino

Desinfectant alcalí espumant

Bacter  Clor

Bacter Clor

Detergent bactericida alcalí clorat

Bacter 100

Bacter 100

Desinfectant per a superfícies de la indústria alimentària

Bacter 3000

Bacter 3000

Desinfectant amb amonis quaternaris i aldehids per la indústria alimentària

Bacter 400

Bacter 400

Desinfectant per a instal·lacions ramaderes

Bacter 500

Bacter 500

Detergent bactericida i fungicida per la indústria alimentària

Bacter Alcalino

Bacter Alcalino

Desinfectant alcalí espumant per la indústria alimentària

Bacter Clor

Bacter Clor

Detergent bactericida alcalí clorat espumant per la indústria alimentària

Bacter.

Bacter.

Detergent desinfectant

Clor Foam

Clor Foam

Detergent desgreixador clorat

Clor NF Pro

Clor NF Pro

Detergent desinfectant alcalí clorat no espumant per la indústria alimentària

Desmo sil

Desmo sil

Desmotllant basat en silicones

DS Plus

DS Plus

Bactericida-fungicida ràpid per a superfícies de la indústria alimentària

Enzi Foam

Enzi Foam

Detergent enzimàtic espumant

Enzi Foam Pro

Enzi Foam Pro

Detergent enzimàtic espumant concentrat

Enzim Pro

Enzim Pro

Mescla concentrada d'enzims

Gras Foam

Gras Foam

Detergent alcalí espumant

Gras Foam Pro

Gras Foam Pro

Detergent fortament alcalí espumant

Lubri Pro

Lubri Pro

Lubricant sintètic per a cintes transportadores

Lubrisil

Lubrisil

Lubricant de silicones