Productes

Alcalino

Alcalino

Detergent no espumant especial per a estris d’alumini

Alcalino Pro 1

Alcalino Pro 1

Detergent no espumant fortament alcalí

Alcalino Pro 2

Alcalino Pro 2

Detergent alcalí no espumant

Alcalino Pro 3

Alcalino Pro 3

Detergent alcalí no espumant de fase única

Bacter 100

Bacter 100

Desinfectant per a superfícies de la indústria alimentària

Clor Df

Clor Df

Detergent desgreixador clorat no espumant

Clor NF Pro

Clor NF Pro

Detergent desinfectant alcalí clorat no espumant per la indústria alimentària

Defoamer Pro

Defoamer Pro

Emulsió antiespumant

Enzim Pro

Enzim Pro

Mescla concentrada d'enzims

Oxa Per

Oxa Per

Desinfectant basat en àcid peracètic