Productes

Acid Pro

Acid Pro

Detergent desincrustant no espumant

Bacter 100

Bacter 100

Desinfectant per a superfícies de la indústria alimentària

Bacter 200

Bacter 200

Desinfectant per al tractament de la legionel·la

Clor Df

Clor Df

Detergent desgreixador clorat no espumant

Clor Foam

Clor Foam

Detergent desgreixador clorat