Productes

Bio guard

Bio guard

Producte biològic per a recipients de greix i canalitzacions

Bio soluble

Bio soluble

Producte biològic en sobres hidrosolubles

Bio tank

Bio tank

Producte biològic en pols per a fosses sèptiques

Bio treat

Bio treat

Producte biològic per a lavabos químics

Defoamer Pro

Defoamer Pro

Emulsió antiespumant