Prawo hiszpańskie 15/1999 Ochrona danych


Polityka prywatności

Z informacjami dostarczonymi przez Detervic, s.a. chce, abyś wiedział, jaka jest polityka prywatności stosowana w odniesieniu do twoich danych osobowych.

Detervic, s.a. spełnia wszystkie wymogi określone w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, oraz wszystkie dane z pełną odpowiedzialnością, są traktowane zgodnie z wymaganiami prawnymi, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poufność z nich.

Informujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe będą zawarte w pliku, dla którego Detervic, s.a. i będą przeznaczone głównie do celów związanych z zarządzaniem ogólną administracją, rozwojem, rynkiem i informowaniem o oferowanych przez nas usługach. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, wyślij nam e-mail z informacją na adres e-mail podany w niniejszej polityce prywatności. Informujemy również, że przekażemy Twoje dane firmie o nazwie Detervic, s.a., zlokalizowanej pod adresem podanym poniżej o tych samych celach.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą segmentowane lub wykorzystywane do celów komercyjnych innych niż zwykłe usług informacyjnych DETERVIC, S.A. lub inne przedsiębiorstwo z wymienionej grupy, które zamierzamy wykorzystać.

Na naszej stronie nie ma żadnych hiperłączy, które umożliwiają przesyłanie danych na inne strony internetowe i nie ma niewidzialnego traktowania danych osobowych.

Jeśli to konieczne, mogą korzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu w formie pisemnej na Detervic, s.a., mającym siedzibę w C / Sant Llorenc Desmunt, nº 32, Pol. Ind. Malloles, Cp 08500, Vic, lub wysyłając e-mail do wskazujące w kopercie lub temacie wiadomości: Polityka prywatności Detervic.

Z tych wszystkich powodów rozumiemy, że w przypadku udostępniania danych użytkownik wyraźnie upoważnia nas do przetwarzania danych zgodnie z powyższym.