Derbel pasta, Pasta per a la neteja de mans

Pasta per a la neteja de mans

Derbel pasta

Pasta detergent amb dissolvents per a la higiene de mans molt greixoses. Indicada per eliminar greixos, olis, sutge, etc.

Grin WC

Grin WC

Suau actif

Suau actif

Amonet

Amonet

Terrabrill

Terrabrill

Bacter 400

Bacter 400

Ceracar

Ceracar