Quimigras, Netejador desgreixador

Netejador desgreixador

Quimigras

Detergent desgreixador de gran eficàcia. La seva combinació equilibrada d’àlcalis, tensioactius i dissolvents dispersa i emulsiona els residus i els greixos acumulats. Especialment indicat per a la neteja de planxes de cuina, fregidores, forns, graelles i altres superfícies particularment greixoses. No deixa olors ni sabors. Es pot fer servir sobre tota mena de metalls excepte l’alumini.

Bacter  500

Bacter 500

Grassol

Grassol

Ambis CK

Ambis CK

Bacter 100

Bacter 100

Mousse Clor

Mousse Clor

Bacter  Alcalino

Bacter Alcalino