Quimigras, Netejador desgreixador

Netejador desgreixador

Quimigras

Detergent desgreixador de gran eficàcia. La seva combinació equilibrada d’àlcalis, tensioactius i dissolvents dispersa i emulsiona els residus i els greixos acumulats. Especialment indicat per a la neteja de planxes de cuina, fregidores, forns, graelles i altres superfícies particularment greixoses. No deixa olors ni sabors. Es pot fer servir sobre tota mena de metalls excepte l’alumini.

Alco

Alco

Bilgras

Bilgras

Bacter 600

Bacter 600

IQ-C/3

IQ-C/3

Spot

Spot

Xam manzana

Xam manzana