Bacter  400

Bacter 400

Desinfectant amb amonis quaternaris i aldehids

Bacter 400

Bacter 400

Desinfectant per a instal·lacions ramaderes

Derbel pasta

Derbel pasta

Pasta per a la neteja de mans

Man

Man

Gel per a la neteja de mans